tips-n-tricks7201

1.  วิธีการ ปรับ Font ภาษาไทย ของ kindle
2.  วิธี Download หนังสือ ภาษาไทยของ Kindle Thailand
3.  วิธีทำให้อ่าน pdf บน Kindle ง่ายขึ้น
4.  Send to Kindle บริการ เสริมบนkindle ที่จะทำให้คุณรัก kindle มากยิ่งขึ้น
5.  วิธีโหลดหนังสือ จาก Store ในราคาที่ถูกลง
6.  วิธี อัพเดพ Software ของตัว Kindle
7.  วิธี download หนังสือ Free บน Kindle